Je hebt recht op een installatiepremie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  1. Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10 %.
  2. Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos.
    • dakloos zijn = je woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die je voorlopig opvangt, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen.
    • een  woning  vinden =  een  kamer  of een  appartement  huren  of  mogen  gebruiken  als hoofdverblijfplaats, waarin je alleen woont of samen met personen die je vrij hebt gekozen.
  3. Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Je voldoet aan de voorwaarden? Maak dan een afspraak met het sociaal huis.