Hinderpremie

Zelfstandigen en kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers, die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur, kunnen genieten van een hinderpremie van 2000 euro. Wie in aanmerking komt, ontvangt een brief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur.

Sluitingspremie

Wie genoodzaakt is om zijn zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten ingevolge de hinder kan eventueel ook genieten van de sluitingspremie van 80 euro per sluitingsdag. 

Meer informatie over de hinder- en sluitingspremie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid