Je stelt je dossier zelf samen en dient dit daarna in bij dienst ruimte. De aanvraag doe je via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Log in en kies voor de snelinvoer. Selecteer de meest relevante uit te voeren handeling, bijvoorbeeld 'Aanbrengen van gevelbekleding', en pas het onderwerp aan. Voeg onderstaande documenten toe bij je aanvraag:

  • een aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen, met vermelding van je naam, voornaam en adres van de eigenaar. Je ondertekent samen met de eigenaar van het pand de aanvraag voor akkoord
  • recente foto’s
  • een situatieplan (in tweevoud)
  • tekening op schaal van de publiciteit (in tweevoud) met aanduiding van de gebruikte materialen, kleuren en afmetingen
  • tekening op schaal van de gevel waarop de publiciteit aangebracht wordt (in tweevoud) met aanduiding van de afmetingen van de gevel, de plaats waar de publiciteit wordt aangebracht, de reeds bestaande publiciteitsmiddelen en de bestaande breedte van het voetpad (indien dit aanwezig is).

Na het indienen van je dossier houd je best rekening met een maximale behandelingstermijn van 105 dagen zonder of 135 dagen met openbaar onderzoek. 

Reglement reclame

Publicatiedatum: 17 juni 2009