Voor het plaatsen van reclame heb je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig. Je moet enkel geen vergunning aanvragen als het gaat om:

  • niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteit
  • publiciteit dat bevestigd wordt aan een vergund gebouw én de oppervlakte van het bord minder dan 4 m² bedraagt.

Je stelt je dossier zelf samen en dient dit daarna in bij dienst ruimte. De aanvraagformulieren vind je hier.  Voeg onderstaande documenten toe bij je aanvraag:

  • een aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen, met vermelding van je naam, voornaam en adres van de eigenaar. Je ondertekent samen met de eigenaar van het pand de aanvraag voor akkoord
  • recente foto’s
  • een situatieplan (in tweevoud)
  • tekening op schaal van de publiciteit (in tweevoud) met aanduiding van de gebruikte materialen, kleuren en afmetingen
  • tekening op schaal van de gevel waarop de publiciteit aangebracht wordt (in tweevoud) met aanduiding van de afmetingen van de gevel, de plaats waar de publiciteit wordt aangebracht, de reeds bestaande publiciteitsmiddelen en de bestaande breedte van het voetpad (indien dit aanwezig is).

Na het indienen van je dossier houd je best rekening met een maximale behandelingstermijn van 105 dagen zonder of 135 dagen met openbaar onderzoek. 

Reglement reclame

Publicatiedatum: 17 juni 2009