Gemeente Schilde hanteert bij de uitkering van deze premie dezelfde toekenningsvoorwaarden als de Vlaamse Overheid. 

Toekenningsvoorwaarden Vlaamse Overheid

De volledige werkwijze vind je ook terug in hoofdstuk 4 van het subsidiereglement - klimaatpremies.

Ga naar aanvraagformulier - gemeentelijke premie thuisbatterij

Subsidiereglement - klimaatpremies

Datum goedkeuring: 24 augustus 2021
Publicatiedatum: 25 augustus 2021
Geldig vanaf: 1 september 2021

Het bedrag van de premie bedraagt 500 euro.