Bouwdossier inzage of kopie

De gemeente heeft de oorspronkelijke plannen van de bouw en de verbouwingen van panden op het grondgebied. Je kunt stukken uit een bouwdossier inkijken en in bepaalde gevallen ook een kopie aanvragen. 

Duurzaam bouwen en verbouwen

Heb je plannen om te bouwen, verbouwen of renoveren? We willen je graag op weg helpen om dit zo duurzaam mogelijk aan te pakken. Met gratis advies en tal van premies en subsidies.

Gemeentelijke visie op ruimtelijke ordening

Een kwalitatieve en duurzame visie op ruimtelijke ordening is essentieel om het groene karakter van onze gemeente te behouden. 

Omgevingsvergunning

Wil je bouwen of verbouwen of een activiteit uitvoeren die hinderlijk kan zijn voor de omgeving? Dan is er bijna altijd een omgevingsvergunning of melding nodig. In sommige gevallen is er een vrijstelling van vergunning en melding. 

RUP's en BPA's

RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplan) en BPA's (bijzonder plan van aanleg) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Ze regelen voor elk perceel grond in onze gemeente wat er wel of niet gebouwd mag worden.

Stedenbouwkundige verordening

In een stedenbouwkundige verordening vind je de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor een bepaald grondgebied. Een verordening gaat over ruimtelijke ordening: de opvang, afvoer en buffering van hemelwater, de toegankelijkheid van gebouwen, de aanleg van voorzieningen, de bewoonbaarheid van woningen ...

Bouwvoorschriften

Wil je een grond kopen of een constructie (ver)bouwen, dan is het belangrijk om te weten of dit perceel in een verkaveling gelegen is. De voorschriften van een verkaveling bepalen hoe je mag bouwen/verbouwen. 

Bouwovertreding melden

Voor veel constructies en andere handelingen op je perceel, moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen én verkrijgen. Als je geen vergunning hebt en toch werken uitvoert waarvoor je verplicht een vergunning moet hebben, dan treden de bouwtoezichters op. Bij het gemeentebestuur kun je ook een vermoedelijke bouwovertreding melden.

Planologisch attest

Is je bedrijf zonevreemd en wil je weten wat de toekomstmogelijkheden zijn? In dat geval kun je als eigenaar een planologisch attest aanvragen. Met de aanvraag van dit attest informeer je bij de overheid of zij een planwijziging overwegen.

Vermoeden van vergunning

Voor oude gebouwen en constructies is het vaak moeilijk om de vergunde toestand te achterhalen. Het vermoeden van vergunning maakt het mogelijk om constructies als 'vergund geacht' op te nemen in het vergunningenregister zolang ze aan enkele voorwaarden voldoen.