Je bent eigenaar van het zonevreemde bedrijf. Op de website van Ruimte Vlaanderen vind je de overige voorwaarden op een rij. 

Naar de website
  • Aanvragen moeten ingediend worden bij de dienst ruimte. Zij onderzoeken de ontvankelijkheid en de volledigheid. 
  • Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd ruimtelijk planner.

Aanvraagformulier - planologisch attest