Persoonlijke gegevens
Je bent eigenaar van een tweede verblijf in Schilde
De gemeente zal je mee opnemen in het belastingkohier 2e verblijven. De toelating is 1 jaar geldig.
Je bent aangestelde van een school of vereniging in Schilde
Je bent nabestaande van een overleden inwoner van Schilde
De toelating wordt beperkt tot 6 maanden na het overlijden.
Je bent eigenaar van een woning in Schilde maar woont er zelf niet
De toelating is 1 jaar geldig.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx..