Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans die al dan niet zijn ingeschreven in de kadastrale legger.

Aangifte

Je doet spontaan aangifte van je tweede verblijf via het aangifteformulier hieronder. Doe je dit niet, dan word je tweede verblijf bij de jaarlijkse controle van leegstand opgenomen in het leegstandsregister. Kun je aantonen dat het geen leegstand is maar een tweede verblijf, dan word je pand geschrapt uit het leegstandsregister en opgenomen als tweede verblijf.

Aangifteformulier tweede verblijf

Heb je enkel een tweede verblijf in Schilde, maar ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente? Dan kun je via onderstaand aanvraagformulier toegang vragen voor het recyclagepark

Aanvraagformulier toegang recyclagepark

Je bent belastingplichtig ongeacht of je:

  • je tweede verblijf verhuurt of tijdelijk niet gebruikt.
  • al dan niet ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Belastingreglement op tweede verblijven - periode 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019