Elektronische identiteitskaart (eID)

Wat 

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden 

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart.

Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij zich te hebben.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar kunt u een Kids-ID aanvragen.

Hoe 

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. U ontvangt hiervoor een oproepingsbrief. U kunt ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij de dienst burgerzaken.

U meldt zich met de oproepingsbrief aan bij de dienst burgerzaken. Bij de aanvraag van een eID moet u aangeven of u de 'elektronische handtekening' wilt gebruiken. U krijgt dan ook een PIN-code en PUK-code.

Drie tot vier weken na de aanvraag krijgt u een brief die meldt dat uw identiteitskaart klaar ligt.

In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als uw naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Als u de brief met de codes bent kwijtgeraakt kunt u de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen.

Opgelet: als Belg bent u zelf verantwoordelijk om uw identiteitsdocumenten te beheren. Het is dus belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Merkt u dat uw kaart de vervaldatum bijna bereikt (bv. nog 1 maand geldig) en u hebt nog geen oproepingsbrief ontvangen, vraag dan zelf een nieuwe kaart aan.

In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk (3 tot 5 werkdagen), maar hiervoor loopt de kostprijs hoog op. Contacteer zo snel mogelijk de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen 

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:

 • uw oproepingsbrief
 • een recente pasfoto met witte achtergrond die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingsbrief staan (niet de foto van uw vorige EID-kaart)
 • uw huidige identiteitskaart. Als u uw identiteitskaart verloren bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee.

Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart:

 • uw betalingsbewijs
 • uw oude identiteitskaart
 • de uitnodiging die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen.
Uitzonderingen 

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.