Er valt heel wat te beleven in onze gemeente. Bekijk vlug wat er momenteel op de agenda staat.