Schoolstraat

Persbericht van 21 juni 2021

Op 21 juni beslist de gemeenteraad over het dossier voor de heraanleg van de Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg. Naast de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wordt bij deze heraanleg extra aandacht besteed aan de fietser. De vermoedelijke start van de werken is voor het voorjaar van 2022.

Over de werken
Bij de heraanleg van de Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg komt heel wat kijken. Ondergronds wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd van de Turnhoutsebaan tot aan de Kleinebeek. Hierbij wordt voorzien dat bij hevige buien ook het regenwater van de omliggende straten kan worden afgevoerd. Bij de inrichting bovengronds wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid van fietsers, het gaat hier immers om een belangrijke fietsroute.

Veiligheid van de zwakke weggebruiker
Op de Oelegemsteenweg en Puttenhoflaan komen aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Ter hoogte van de Schoolstraat is hier niet voldoende ruimte voor en worden de fietssuggestiestroken vernieuwd. Om de veiligheid te verhogen worden er ter hoogte van alle zijstraten over het hele traject verhoogde plateaus voorzien.

Peter Mendock
Na 20 jaar wordt deze as aangepakt. De veiligheid van de zwakke weggebruiker staat centraal zonder dat dit het doorgaand verkeer belemmert.
Peter Mendonck
Schepen voor openbare werken

Subsidies
De toekenning van een substantiële subsidie van niet minder dan 2.695.000 euro van de Vlaamse Milieu Maatschappij heeft dit project in een hogere versnelling geschakeld. De aanbesteding van de werken moet hiervoor namelijk eind oktober rond zijn. Voor de aanleg van de nieuwe fietspaden is een subsidie van de Provincie Antwerpen toegekend.

Timing
Na de goedkeuring van het dossier op de gemeenteraad van 21 juni wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de provincie ingediend. Eind oktober moeten deze werken gegund worden en van zodra de aannemer gekend is, wordt een bewonersvergadering ingepland om de uitvoering van de werken toe te lichten. Ondanks het korte tijdsbestek wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met de elementen die de buurtbewoners hebben aangebracht. De werken starten rond het voorjaar van 2022 en zullen vermoedelijk drie jaar in beslag nemen. 

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: