Jaarrekening

Persbericht van 21 juni 2021

Zoals elk jaar maakt gemeente Schilde zijn jaarrekening van het voorgaande jaar raadpleegbaar voor het brede publiek. Ondanks de moeilijke omstandigheden omwille van corona, is de gemeente erin geslaagd een positief resultaat neer te zetten. De gemeente bouwt zo verder aan een stabiel kader voor de uitvoering van toekomstige plannen.

Olivier Verhulst
Het afgelopen jaar was financieel een bijzonder jaar, met veel bijkomende onvoorziene uitgaven en mislopen inkomsten. We hebben de financiële situatie echter van kortbij opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Door het harde werk van alle budgethouders, zijn we er in geslaagd om financieel goed doorheen deze crisis te komen. Met een gecumuleerd budgettair resultaat van +/- 9.600.000 euro zijn we als gemeente financieel klaar om de draad terug op te nemen en de geplande investeringsprojecten uit te voeren. Een belastingverhoging is zeker niet aan de orde.
Olivier Verhulst
Schepen voor financiën

De jaarrekening wordt op de gemeenteraad van 21 juni 2021 voorgelegd aan de raadsleden.
De uitgebreide jaarrekening kan vanaf 22 juni via de website worden geraadpleegd.
Klik hier om  deze in te kijken.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: