Onderwijscheque

Onderwijscheque maakt schoolkosten betaalbaar

Naar school gaan kost geld. Het gemeentebestuur van Schilde wil gezinnen steunen met de onderwijscheque. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals:

  • verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement
  • schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school
  • sportdagen en andere activiteiten tijdens de schooltijden
  • verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal en kopies van de school
  • zwem- en turngerief van de school
  • schoolmaaltijden