Onderwijscheque

Onderwijscheque maakt schoolkosten betaalbaar

Naar school gaan kost geld. Het gemeentebestuur van Schilde wil gezinnen steunen met de onderwijscheque. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van uw kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals:

 • verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement
 • schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school
 • sportdagen en andere activiteiten tijdens de schooltijden
 • verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal en kopies van de school
 • zwem- en turngerief van de school
 • schoolmaaltijden
Wie komt in aanmerking?
 • Alle schoolgaande kinderen die wonen in Schilde
 • EN die beantwoorden aan één van de volgende criteria:

  - Kinderen met Verhoogde Tegemoetkoming
  - Collectieve schuldenregeling of budgetbeheer
  - Gezin heeft een laag inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.566,25 euro verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste)

Wat is het bedrag per kind?
 • Kleuteronderwijs: 40 euro per leerling per schooljaar
 • Lager onderwijs: 60 euro per leerling per schooljaar
 • Secundair onderwijs: 80 euro per leerling per schooljaar
Hoe kunt u de onderwijscheque aanvragen?
 • De onderwijscheque kunt u online aanvragen.
 • U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij het Sociaal Huis.
Na onderzoek ontvangt u een brief met de beslissing. Indien u recht hebt op een onderwijscheque, kunt u ze afhalen op het OCMW. U bezorgt de onderwijscheque aan het secretariaat van de school.
 
Meer informatie
Sociaal Huis
Turnhoutsebaan 67, Schilde
03 383 62 18
socialedienst [at] schilde.be
elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12 uur (enkel op afspraak)
 
Het reglement van de onderwijscheque vindt u in bijlage: reglement onderwijscheque.pdf