RUP Woonparken

Nieuwe bouwvoorschriften in opmaak voor woonparken

Op donderdag 16 juni 2022 vond de infomarkt over het plangebied in onze gemeente plaats. Jullie waren talrijk aanwezig waarvoor onze dank. Raadpleeg de definitieve scopingnota, procesnota en infopanelen bij de documenten onderaan deze pagina. 

Het lokaal bestuur Schilde en het studiebureau gaan aan de slag met jullie input om het voorontwerp RUP af te werken tegen voorjaar 2023. 

RUP Woonparken

Een korte toelichting

Lokaal bestuur Schilde werkt al enige tijd samen met Brasschaat, Brecht en Schoten aan een intergemeentelijke visie voor de woonparken. Deze visie zal vertaald worden in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonparken. Dit RUP bepaalt wat de bouwvoorschriften zijn die gelden wanneer je in een woonpark wil bouwen of verbouwen. Het bevat ook regels over het behoud en het verbeteren van groengebieden en het beheer van die groengebieden. Het groene karakter maakt dat de woonparken unieke en aangename plekken zijn . Lokaal bestuur Schilde wil die kwaliteiten maximaal beschermen. Zo blijft het voor onze inwoners vandaag en in de toekomst een aangename plek om te wonen en te leven.

Wat is er al gebeurd?

Tijdens het voorjaar 2021 was er een publieke raadpleging over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Woonparken'. Iedereen kreeg vervolgens de kans om opmerkingen te formuleren bij de start- en procesnota. Je kunt deze documenten ook nu nog digitaal raadplegen:

RUP woonparken Startnota 20 april 2022

RUP Woonparken startnota bijlagen deel 1

RUP Woonparken Startnota bijlagen deel 2

RUP Woonparken Procesnota 24 mei 2022

RUP Woonparken borden infomarkt

RUP Woonparken Scopingnota 24 mei 2022

RUP Woonparken panelen infomarkt 16 juni 2022

In juni 2021 werd er ook een online participatiemoment georganiseerd. Herbekijk het presentatiefilmpje hier. Het verslag van het participatiemoment kun je hier raadplegen.