Brieven uit brievenbus

Wil jij helemaal mee zijn met wat het bestuur beslist in jouw gemeente?

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang maandelijks de dagorde (agenda), notulen en verklarende nota's in een handig overzicht. 

De vergaderingen gaan door in de raadzaal en starten om 20 uur. Je bent welkom in het gemeentehuis om de vergaderingen bij te wonen. Heb je interesse om livestreams van eerdere edities te bekijken? Op YouTube vind je een archief terug. 

Data gemeente- en RMW-raad
 • Maandag 22 januari 2024
 • Maandag 19 februari 2024
 • Maandag 18 maart 2024
 • Maandag 22 april 2024
 • Maandag 27 mei 2024
 • Maandag 24 juni 2024
 • Dinsdag 20 augustus 2024
 • Maandag 16 september 2024
 • Maandag 21 oktober 2024
 • Maandag 18 november 2024
 • Maandag 16 december 2024

Wens je een agenda of verslag in te kijken van een vergadering? Dat kan!

Van volgende bestuursorganen kun je de verslagen bekijken via Meeting.buger:

 • besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
 • agenda, notulen en zittingsverslagen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn
 • agenda en notulen van de raad van bestuur van het AGB.

Deze verslagen liggen ook ter inzage op het secretariaat van het gemeentehuis.

Er zijn enkele zittingsverslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in 2021 vervangen door een videoverslag. De notulen en de besluitenlijst zijn nog wel online raadpleegbaar.

Naar Meeting.burger Naar het YouTube-kanaal