Brieven uit brievenbus

Wil jij helemaal mee zijn met wat het bestuur beslist in jouw gemeente?

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang maandelijks de dagorde (agenda), notulen en verklarende nota's in een handig overzicht. 

De vergaderingen gaan door in de raadzaal en starten om 20 uur. Je bent welkom in het gemeentehuis om de vergaderingen bij te wonen. Heb je interesse om livestreams van eerdere edities te bekijken? Op YouTube vind je een archief terug. 

Data gemeente- en RMW-raad
 • Maandag 23 januari 2023
 • Maandag 27 februari 2023
 • Maandag 20 maart 2023
 • Maandag 17 april 2023
 • Maandag 15 mei 2023
 • Maandag 19 juni 2023
 • Dinsdag 22 augustus 2023
 • Maandag 18 september 2023
 • Maandag 16 oktober 2023
 • Maandag 20 november 2023
 • Maandag 18 december 2023

Wens je een agenda of verslag in te kijken van een vergadering? Dat kan!

Van volgende bestuursorganen kun je de verslagen bekijken via Meeting.buger:

 • besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
 • agenda, notulen en zittingsverslagen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn
 • agenda en notulen van de raad van bestuur van het AGB.

Deze verslagen liggen ook ter inzage op het secretariaat van het gemeentehuis.

Er zijn enkele zittingsverslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in 2021 vervangen door een videoverslag. De notulen en de besluitenlijst zijn nog wel online raadpleegbaar.

Naar Meeting.burger Naar het YouTube-kanaal