Het huishoudelijk reglement van de gemeente- en RMW-raad:

  • omschrijft de werking van de gemeente- en RMW-raad.
  • verschaft de raadsleden meer informatie over de rechten en plichten die ze hebben.
  • wordt bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode aangenomen. Dit kan een volledig nieuw reglement of de bekrachtiging van het bestaande reglement zijn. In ieder geval moeten de raadsleden er een uitspraak over doen.
  • kan tijdens de zittingsperiode door de raadsleden worden gewijzigd.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Datum goedkeuring (laatste aanpassing):
23 januari 2023
Publicatiedatum: 9 februari 2023
Geldig vanaf: 9 februari 2023

Huishoudelijk reglement RMW-raad

Datum goedkeuring (laatste aanpassing):
23 januari 2023
Publicatiedatum: 9 februari 2023
Geldig vanaf: 9 februari 2023

Welke gedragsregels moeten raadsleden respecteren tijdens hun mandaat? Je leest er alles over in de deontologische code.

Deontologische code raadsleden

Datum goedkeuring (laatste aanpassing):
14 december 2020
Publicatiedatum: 14 december 2020
Geldig vanaf: 14 december 2020