Zowel jeugdwerkinitiatieven als individuele jongeren kunnen subsidies aanvragen. Je hoeft hier niet noodzakelijk lid te zijn van een jeugdbeweging of jeugdraad. Zo kan je als je een vorming bent gaan volgen in het jeugdwerk een terugbetaling krijgen van het inschrijfgeld. Bovendien kunnen jongeren projectsubsidies krijgen voor iets wat ze in de gemeente organiseren.

Als je vorming een attest geeft, krijg je maximum 150 euro van je inschrijvingsgeld terug. Geeft het geen attest? Dan krijg je de helft tot een maximum van 75 euro terug.

Aanvraagformulier subsidie kadervorming

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Subsidiereglement jeugdverenigingen en jongeren

Datum goedkeuring (laatste aanpassing): 17 oktober 2022
Publicatiedatum: 25 oktober 2022
Geldig vanaf: 1 november 2022