Dit subsidiereglement van de gemeente Schilde heeft als doel om het jaarlijkse grote onderhoud van de gemeentelijke natuurgrassportterreinen uit te laten voeren door de hoofdgebruiker en/of beheerder. Ze kunnen hun ervaring en kennis optimaal benutten en ontvangen financiële steun.

Welke verenigingen, terreinen en onderhoud komen in aanmerking?  Je vindt het terug in artikel 2 en 3 van dit reglement.

Een vereniging kan maar één keer per jaar een subsidie aanvragen en krijgen voor het jaarlijkse grote onderhoud van hetzelfde natuurgrassportterrein of dezelfde cluster van terreinen. De vereniging moet bij minstens drie verschillende bedrijven een prijsofferte vragen voor de geplande werkzaamheden. Daarna stuurt de vereniging de prijsaanvraag en de ontvangen offertes naar het lokale bestuur. De vereniging geeft aan welke offerte hun voorkeur heeft en waarom. Na controle door het lokaal bestuur gaat de procedure beschreven in artikel 5 en 6 van start.

Je vindt de specifieke voorwaarden en meer informatie in het reglement.

Subsidiereglement_regeneratie natuurgrassportterreinen

Datum goedkeuring: 19 februari 2024
Publicatiedatum: 23 februari 2024
Geldig vanaf: 1 maart 2024