Werkingssubsidie

Erkende sportverenigingen die een werking ontwikkelen ten bate van de inwoners van de gemeente Schilde kunnen aanspraak maken op sportsubsidies.

Infrastructuursubsidie

Erkende sportverenigingen kunnen een infrastructuursubsidie aanvragen voor de realisatie van nieuwe sportinfrastructuur of renovatie.