Algemeen en financieel directeur

De algemeen en financieel directeur zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Wie zijn ze en wat doen ze?

Gemeentelijke diensten en organogram

Ontdek de organisatiestructuur van gemeente Schilde en de gemeentelijke diensten

Interne reglementen en wetgeving

Een overzicht van de reglementen die gelden binnen onze organisatie zoals de deontologische code, het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling.