Wat is een goede ambtenaar? Welke gedragsregels moet hij of zij absoluut respecteren tijdens het werk, maar ook daarbuiten? Je leest er alles over in de deontologische code. Deze gedragscode geldt voor elke medewerker van gemeente en OCMW Schilde.

Deontologische code ambtenaar

Datum goedkeuring: 14 december 2020
Publicatiedatum: 25 februari 2021
Geldig vanaf: 14 december 2020

In het arbeidsreglement staan de rechten en verplichtingen die de overheid en het personeel moeten naleven. Je vindt er onder andere informatie terug over arbeidsduur, meting en controle van de arbeid, opzeggingstermijnen, betaling van het loon, welzijn op het werk, ... .

Arbeidsreglement

Datum goedkeuring: 19 november 2018 (GR), 22 november 2018 (RMW-raad)
Publicatiedatum: 25 februari 2021
Geldig vanaf: 1 januari 2019

Arbeidsreglement GBS De Wingerd

Goedkeuringsdatum: 16 augustus 2022 (GR)
Publicatiedatum: 24 november 2022
Geldig vanaf: 1 september 2022

In de rechtspositieregeling vind je wetartikels over de arbeidsverhouding tussen de overheid en het personeel. Je vindt er onder andere informatie terug over het salaris, de toelagen, verloven en afwezigheden ... .

Rechtspositieregeling gemeente Schilde

Datum goedkeuring: 18 december 2017
Publicatiedatum: 25 februari 2021
Geldig vanaf: 18 december 2017

Rechtspositieregeling OCMW Schilde

Datum goedkeuring: 15 februari 2018
Publicatiedatum: 15 april 2021
Geldig vanaf: 15 februari 2018

In het klachtenreglement vind je de procedure over de klachtenbehandeling van gemeente en OCMW Schilde. 

Reglement - procedure klachtenbehandeling gemeentebestuur Schilde en OCMW Schilde

Datum goedkeuring: 23 april 2019
Publicatiedatum: 2 mei 2019
Geldig vanaf: 7 mei 2019

In de klokkenluidersregeling vind je de procedure voor klokkenluiders. De regeling is van toepassing voor de gemeente, OCMW  en AGB.

Klokkenluidersregeling