Werken Frequentie Reden
Herschilderen wegmarkering

1 x per jaar

Verkeersveiligheid. Aslijnen (midden van de weg) en bestaande kantlijnen moeten goed zichtbaar zijn. 
Vernieuwen en vervangen of plaatsen van betongoten. 

preventief of bij beschadiging

Verkeersveiligheid, afwatering, bescherming van de bermen. Betongoten verbreden de weg zodat voertuigen gemakkelijker kruisen. 
Vervangen betonplaten en vervangen voegen tussen betonplaten. 

preventief

Kapotte betonplaten worden vervangen. Waterafdichting beschermt de betonplaten. Elastische voegen zijn duurzamer en stabiliseren de betonplaten. 
Plaatsen van grasdals (voornamelijk schoolomgeving)   Bescherming en versterking van de bermen. 
Herstellen asfalt met fijne steenslag en bitumen. 

bij beschadiging of slijtage

Verkeersveiligheid en afwatering. Herstellingen gaan tot 5 jaar mee.
Herasfaltering bij ernstige slijtage 

per jaar ongeveer 6000 m²

Verkeersveiligheid en afwatering. Bij herasfalteren wordt de oude toplaag afgefreesd en vervangen door een nieuwe asfaltlaag van 4 cm. 
Onderhoud wegen met veegwagen

7 x per jaar

Goten, fietspaden, voetpaden, ... proper houden voor een net straatbeeld.
Onderhoud van onverharde wegen

4 x per jaar

Verkeersveiligheid
Plaatselijk herstellen van klinkers of ophogingen

bij verzakkingen en beschadigingen

Veiligheid en afwatering
Strooien om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden

meer lezen over strooien bij winterweer

wanneer nodig

Verkeersveiligheid