Elektriciteit, gas, water, riolering, telefoon en tv

Je kunt voor de meeste nutsvoorzieningen terecht bij de verschillende nutsmaatschappijen. Wij helpen je graag op weg.

Onderhoudswerken grachten

Grachten doen meer dan regenwater afvoeren. Zij zorgen ervoor dat het water ook deels in de grond kan dringen. Zo verminderen grachten de kans op wateroverlast. In Schilde is Pidpa verantwoordelijk voor het afval- en regenwaterbeheer. Zij onderhouden jaarlijks de grachten op ons grondgebied.

Onderhoudswerken aan onze wegen

Onderhoudswerken zijn wegenwerken met een beperkte impact op onze inwoners. Er zijn onderhoudswerken die betrekking hebben op de hele gemeente zoals het reinigen van de goten, maar ook werken die van toepassing zijn op één of meerdere straten. Belangrijk is dat de gemeente inzet op preventieve onderhoudswerken om grotere werken zo goed als mogelijk te beperken.