Te veel beplanting stuwt het waterpeil omhoog. Dat kan tot wateroverlast leiden. Daarom worden twee keer per jaar de bodem en de kanten van alle grachten gemaaid.

 • Eerste beurt vanaf 15 juni: machinaal maaien, gevolgd door manueel maaien op locaties met beperkte doorgang.
 • Tweede beurt vanaf 15 oktober (na bladval): machinaal maaien, gevolgd door manueel maaien op locaties met beperkte doorgang, hierbij worden tevens de bladeren mee verwijderd uit de grachten.

Het slibruimen van de grachten gebeurt volgens planning. Ieder jaar zijn verschillende zones aan de beurt zoals vermeld op de grondplannen.

Ruiming Schilde Noord

Ruiming Schilde Zuid

Scheidingsgrachten
 • Grachten tussen private percelen, waarvan het midden van de gracht de grens is. 
 • Beide oevereigenaars moeten de gracht onderhouden volgens het Burgerlijk Wetboek en het Veldwetboek.   De oevereigenaars moeten er voor zorgen dat de gracht en eventuele buizen in de gracht niet verstopt raken door takken, wortels, afval, ...
 • Deze grachten worden dus niet onderhouden door Pidpa of door gemeente Schilde.
Straatgrachten
 • Deze grachten liggen langs de kant van een openbare weg. Het midden van de gracht is meestal de grens tussen openbaar en privé-domein. Soms is de hele gracht openbaar domein.
 • Het onderhoud gebeurt door Pidpa (gemeentewegen) of door het Vlaams Gewest (gewestwegen).
 • Problemen met een straatgracht? Dat kun je melden.
Waterlopen
 • De bedding van waterlopen is eigendom van de overheid. De overheid onderhoudt die waterlopen.
 • Sommige waterlopen worden door de gemeente onderhouden, sommige waterlopen worden door de provincie onderhouden.
 • Problemen of iets opgemerkt over een waterloop? Dat kun je melden.

 

Pidpa
0800 90 300 (gratis)
riolering@pidpa.be
www.pidpa.be