Via geDIFerentieerde TARieven passen we het principe 'de vervuiler betaalt' juist toe. De aanrekening gebeurt dus eerlijk volgens de hoeveelheid GFT+ die je aanbiedt. 

Diftar met weging voor GFT+ moet je beter doen sorteren en aanzetten om minder afval te produceren. Tegelijkertijd moedigen we je aan om meer keuken- en tuinafval thuis te composteren. Zo blijft de afvalkringloop zo klein mogelijk.

Wil je je container voor je thuis, je bedrijf of vereniging wijzigen? Dat kan. 

Particulieren Bedrijven en verenigingen

De containers van 40 of 120 liter zijn voorzien van een unieke chip, zodat ze bij elke lediging geregistreerd en gewogen kunnen worden.

De tarieven voor het aanbieden van het GFT+ zijn samengesteld uit:

  • een gebruiksrecht
  • een bedrag per aanbieding
  • een vergoeding per aangeboden kilogram GFT+

De verrekening gebeurt, zoals bij water en elektriciteit, via een voorschotfactuur en een afrekening, waarop je de ledigingsdata en het aantal kilo aangeboden GFT+ kunt aflezen.

Wil je meer informatie over de sorteerregels, de GFT-ophaling, de tarieven, het aanvragen of wisselen van afvalcontainers?

Ga naar de website van IGEAN Sorteerregels gft. Wat kan wel? Wat niet? Planning afvalophaling in onze gemeente
Igean afval

Infolijn afval (IGEAN)

Gegevens

Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem
België

Vandaag open:
9:00-12:00