Via geDIFerentieerde TARieven passen we het principe 'de vervuiler betaalt' juist toe. De aanrekening gebeurt dus eerlijk volgens de hoeveelheid huisvuil die je aanbiedt. 

De containers van 40, 120 of 240 liter zijn voorzien van een unieke chip, zodat ze bij elke lediging geregistreerd en gewogen kunnen worden.

De tarieven voor het aanbieden van het huisvuil zijn samengesteld uit:

  • een gebruiksrecht
  • een bedrag per aanbieding
  • een vergoeding per aangeboden kilogram huisvuil

De verrekening gebeurt, zoals bij water en elektriciteit, via een voorschotfactuur en een afrekening, waarop je de ledigingsdata en het aantal kilo aangeboden huisvuil kunt aflezen.

Wil je meer informatie over de huisvuilophaling, de tarieven, het aanvragen of wisselen van afvalcontainers?

Ga naar de website van IGEAN