Als je één of meerdere bomen in je tuin wenst te vellen omdat deze bijvoorbeeld afgestorven zijn, moet je een omgevingsvergunning aanvragen. 

In onze gemeente is er een vergunningsplicht op het vellen van bomen:

 • vanaf dat de boom hoger is dan 5 meter en/of
 • vanaf dat de stamomtrek van de boom groter is dan 0,5 meter, gemeten op 1,5 meter van de grond. 

Een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen in een tuinsituatie volgt de vereenvoudigde procedure.  Op de website van het omgevingsloket kies je hiervoor de snelinvoer voor eenvoudige werken

Rechtstreeks naar het omgevingsloket Meer over de omgevingsvergunning Bouwverordening vellen van bomen

De beoordelingstermijn is afhankelijk van de kwaliteit van het ingediende dossier. Zorg er daarom voor dat je dossier zo volledig mogelijk is:

 • Zorg voor drie recente foto’s van de te vellen bomen. Zie dat er hierbij een foto is van de boom in zijn geheel en enkele detailfoto’s die de reden voor het vellen zo goed mogelijk aantonen (zwamvorming, afgestorven kroon, afvallende schors, barsten, dode takken, ...)
 • Voeg een duidelijk plan van je perceel toe. Duid hierop het volgende aan:
  • woning, tuinhuis, straat, huisnummer en perceelgrenzen
  • welke bomen je wil vellen en welke bomen blijven staan
  • waar de foto's zijn genomen en in welke richting (pijl) - zet het nummer van de foto op het plan
 • Voeg een nota toe met de opsomming van het aantal en soort bomen en de reden van vellen.
 • Indien je een verslag van een boomverzorger (European treeworker) hebt, voeg dit dan toe.

Is het moeilijk om ter plaatse duidelijke foto's te nemen? Dan zal een medewerker van gemeentebestuur Schilde langskomen voor een plaatsbezoek. De beoordeling zal dan meer tijd in beslag nemen. 

Een gunstige beslissing over uw aanvraag wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen en hangt onder meer af van:

 • de gezondheidstoestand en de levensverwachting van de boom
 • de plaats van de boom
 • de boomsoort
 • de situatie in de omgeving en op de buurpercelen.

In de omgevingsvergunning zelf kunnen volgende voorwaarden opgelegd worden:

 • de heraanplanting van een evenredig aantal nieuwe bomen. Zie hieronder voor de goedgekeurde streekeigen bomen- en plantenlijst.
 • afhankelijk van de impact op het milieu kan door het bestuur ook een bankwaarborg opgelegd worden die garant staat voor een correcte uitvoering. 

Streekeigen bomen- en plantenlijst

Hulp nodig bij het indienen van je aanvraag voor het vellen van een boom? Maak een afspraak met de dienst milieu en duurzaamheid en neem volgende mee:

 • eID (en pincode)
 • Foto's, plan en nota en/of verslag boomverzorger (zie boven)