Wil je overlast melden van een boom op openbaar domein? Wil je een afgestorven boom op openbaar domein melden? 

Stuur een mail naar milieu@schilde.be met volgende gegevens:

  • Precieze locatie van de boom
  • Omschrijving van het probleem
  • Enkele duidelijke kleurenfoto's van de boom en het probleem. 

Heb je overlast van een boom op het grondgebied van je buren? En lukt het niet om hierover te praten met hen? Dan kan burenbemiddeling een oplossing bieden.

Gemeente Schilde grijpt zo weinig mogelijk in als het om gezonde bomen gaat. We willen het openbaar groen immers zo goed en zoveel als mogelijk behouden. Zo zal er zeker niet ingegrepen worden:

  • wanneer er bladeren of vruchten op de stoep of op andere plaatsen belanden,
  • omwille van stuifmeel (allergie), vogelpoep of een insectenplaag,
  • omwille van schaduw op uw zonnepanelen, slechte ontvangst van uw schotelantenne.  

Gemeente Schilde grijpt wel in bij ernstige overlast, zoals:

  • De ruimte tussen de gevel van je woning en de kruin van een boom op het openbaar domein is minder dan 1 meter.
  • De taken van een boom op het openbaar domein komen tegen je woning bij harde wind.
  • Je tuin, balkon of dakterras liggen de hele dag in de schaduw van een boom op het openbaar domein. 

Boomwortels van bomen op openbaar domein kunnen zorgen voor overlast in je tuin of kunnen schade berokkenen aan de fundering van je woning, tuinmuur of oprit. Het veldwetboek voorziet dat een hinderende wortel mag verwijderd worden. We adviseren om dit enkel te doen met wortels dunner dan 5 cm. 

Voor wortels dikker dan 5 cm volg je de meldingsprocedure zoals hierboven omschreven. Een deskundige van gemeente Schilde zal de situatie beoordelen.