Een bos bestaat uit hoogstammige bomen in combinatie met spontaan ontwikkelde onderetages. Naast de boomlaag is er meestal een struiklaag, moslaag en strooisellaag. Ook het groepje bomen in je tuin kan dus in bepaalde gevallen als bos aanzien worden. Dennen op je gazon zijn gecultiveerd groen en dus geen bossituatie.

Meer lezen op website Agentschap voor Natuur en Bos

Voor het ontbossen van een bouwperceel heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Je zult hierbij steeds aan boscompensatie moeten doen. Boscompensatie mag ook in natura. Meer info op www.boscompenseren.be.

Naar de omgevingsvergunning

Je hebt een kapmachtiging nodig voor het vellen van bomen in een bossituatie. 

  • Kappingen in een bos met een goedgekeurd bosbeheerplan of natuurbeheerplan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig. Je moet wel rekening houden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het bosbeheerplan.
  • Voor kappingen in het kader van bosbeheer, die niet leiden tot ontbossing, vraag je een kapmachtiging aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
Naar de aanvraag kapmachtiging