De procedure om je geslachtregistratie aan te passen bestaat uit twee stappen:

1. Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan de dienst Burgerzaken van je gemeente waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

Lokaal bestuur Schilde bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Maak een afspraak

2. Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor de dienst burgerzaken en bevestigt je eerste verklaring, minimum drie en maximum zes maanden na de aangifte. je overhandigt een tweede verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de dienst burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

  • Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

  • Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.