Maak een afspraak per telefoon

Tijdens het telefoongesprek krijg je alvast meer informatie over de benodigde documenten en de procedure. Je krijgt vervolgens een afspraak bij de dienst burgerlijke stand waar je de verklaring voor voornaamswijziging tekent en je de gewenste voorn(a)am(en) meldt.  

Je verzoek wordt goedgekeurd als de voorn(a)am(en) niet belachelijk, verwarrend, schadelijk of in strijd is/zijn met de openbare orde. We vragen ook een uittreksel van je strafregister op.

Aktes worden aangepast

Wij wijzigen alle aktes (geboorte, huwelijk, echtscheiding,…) waarin je naam werd opgenomen.

Een nieuwe eID aanvragen

Als je voornaamswijziging wordt goedgekeurd, krijg je binnen de drie maanden na je verzoek een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Meer info over eID

Je overige documenten aanpassen

Nadat je voornaamswijziging werd goedgekeurd en je een nieuwe identiteitskaart hebt ontvangen, kun je ook een nieuw internationaal paspoort en/of een nieuw rijbewijs aanvragen.

Ook andere instanties waar je geregistreerd bent of aan verbonden bent, moet je zelf informeren over je voornaamswijziging, zoals bankzaken, notariële akten,…

  • je identiteitskaart
  • als je niet in België geboren bent: een recente (max. 1 jaar oud) geboorteakte van jezelf, voorzien van de nodige legalisatie/apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands.

100 euro

  • je bent Belg, VN-vluchteling of staatloze
  • je motiveert duidelijk waarom je de naamsverandering wil
  • de gevraagde naam geeft geen aanleiding tot verwarring
  • de gevraagde naam kan jou of derden niet schaden.