Persoonlijke gegevens
Persoon waarover de melding gaat
Let op, deze persoon moet woonachtig zijn in Schilde of 's-Gravenwezel. 
De melding