Breng je vergunning of melding in orde via het omgevingsloket

Er zijn vier verschillende situaties waarmee je te maken kunt krijgen bij zorgwonen:

 1. Je past je woning niet aan. Je meldt het zorgwonen wel via het omgevingsloket.
 2. Je past je woning aan. Je blijft daarbij binnen het bestaande bouwvolume en er worden geen constructieve werken uitgevoerd. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een traplift. Je meldt het zorgwonen via het omgevingsloket.
 3. Je verbouwt je woning. Je blijft daarbij binnen het bestaande bouwvolume, maar er worden wel constructieve werken uitgevoerd. Bijvoorbeeld: deuropening in een binnenmuur. Je meldt het zorgwonen en de stedenbouwkundige handelingen via het omgevingsloket.
 4. Je plant een uitbreiding van je woning. Je meldt het zorgwonen en je dient een aanvraag voor een omgevingsvergunning in via het omgevingsloket
   

Geef de aanpassing door aan het bevolkingsregister

Alle inwoners moeten in het bevolkingsregister worden opgenomen. In het geval van zorgwonen is daarvoor een speciale code voorzien. Hierdoor kunnen de bewoners van de ondergeschikte wooneenheid als afzonderlijk gezin worden ingeschreven, zonder dat een bijkomend huisnummer moet worden voorzien. Door deze speciale code behoudt de zorgbehoevende dus het statuut van apart gezin en verandert er niets aan de eventuele sociale uitkeringen en/of premies.

Zorgbehoevende

 • Er zijn maximum twee zorgbehoevende personen per zorgwoning (personen van 65 jaar of ouder, personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering of personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven).
 • De zorgbehoevende hoeft geen familie te zijn.
   

Woongelegenheid

 • In de woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • Ondergeschikte woongelegenheid vormt één fysiek geheel met de rest van de woning.
 • Ondergeschikte woongelegenheid neemt hoogstens 1/3 van het totale bouwvolume in.
 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).

Stopt de zorgsituatie? Dan zijn er twee opties:

 1. De zorgwoning wordt terug een eengezinswoning? Dan doe je hiervan melding via het omgevingsloket
 2. De zorgwoning wordt een woning van meerdere gezinnen of alleenstaanden? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Let wel: dit is niet altijd mogelijk door lokale beperkingen in stedenbouwkundige voorschriften. Vraag advies aan de dienst ruimte.

Er is geen premie voor het zorgwonen zelf, maar je kunt wel een premie krijgen voor de eventuele verbouwingen die je uitvoert in het kader van zorgwonen. 

Meer lezen en aanvraag indienen