Gemeente Schilde hanteert bij de uitkering van deze premie dezelfde toekenningsvoorwaarden als de Vlaamse overheid. 

Toekenningsvoorwaarden Vlaamse overheid

De volledige werkwijze vind je ook terug in hoofdstuk 4 van het subsidiereglement - klimaatpremies.

Ga naar aanvraagformulier - gemeentelijke premie thuisbatterij

Subsidiereglement - klimaatpremies

Datum goedkeuring: 20 december 2021
Publicatiedatum: 4 januari 2022
Geldig vanaf: 1 januari 2022

Het bedrag van de premie bedraagt 500 euro.