Enkel van toepassing voor thuisbatterijen met keuringsdatum tot 31 augustus 2023

 • Aanvragen met keuringsdatum tot 31 maart 2023
  • Gemeente Schilde hanteert bij de uitkering van deze premie dezelfde toekenningsvoorwaarden als de Vlaamse overheid.
   • Let op: vanaf 1 april 2023 stopt de premie bij de Vlaamse overheid. Bijgevolg kunnen enkel goedgekeurde aanvragen van vóór 1 april 2023 nog ingediend worden bij de Vlaamse overheid voor  een aanvullende gemeentelijke premie tot eind 2023.
 • Aanvragen vanaf 1 april 2023 en met keuringsdatum tot 31 augustus 2023 waarvan het opslagsysteem conform is bevonden door Fluvius
  • Gemeente Schilde hanteert bij uitkering van de premie de voorwaarden die Fluvius stelt voor het conform verklaren van een opslagsysteem.
 • Aanvragen met keuringsdatum vanaf 1 september 2023 zijn niet mogelijk 
  • Gemeente Schilde heeft op 22 augustus 2023 besloten om de uitbetaling van deze premie te beëindigen.
 • Dien het aanvraagformulier voor het verkrijgen van de premie in na uitvoering van de werken en ten laatste één jaar na de factuurdatum.
 • Aan het aanvraagformulier voeg je volgende documenten toe:
  • Bewijs dat het opslagsysteem conform is bevonden door Fluvius. (voor alle aanvragen)
  • Bewijs van goedgekeurde premie thuisbatterij departement Omgeving van de Vlaamse overheid.  (enkel voor aanvragen met keuringsdatum tot 31 maart 2023)
Ga naar aanvraagformulier - gemeentelijke premie thuisbatterij

Subsidiereglement_klimaatpremies

Datum goedkeuring: 17 april 2023
Publicatiedatum: 19 april 2023
Geldig tot: 31 augustus 2023

Subsidiereglement_klimaatpremies

Datum goedkeuring: 22 augustus 2023
Publicatiedatum: 24 augustus 2023
Geldig vanaf: 1 september 2023

Het bedrag van de premie bedraagt 250 euro.