Adres: Wijnegemsteenweg 193
Aanvrager / exploitant:  De Vogelenzang BVBA
Aanvraag voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Onderwerp: een grondwaterwinning met een max jaardebiet van 2.000 m³
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  10 mei 2021

Adres:  van de Wervelaan  21
Aanvrager / exploitant:  Sandra Wens       
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een woning     
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  31 mei 2021

Adres: Waterlaatstraat  16  
Aanvrager / exploitant:  Hanne Wuyts      
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het slopen van de restanten van een bestaande ééngezinswoning, het bouwen van een nieuwe rijwoning met een tuinberging     
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  31 mei 2021

Adres: Blijde Inkomst  37
Aanvrager / exploitant: Maxime Detienne
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning, een poolhouse, een openlucht zwembad en het rooien van bomen 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 7 juni 2021

Adres:  Molenstraat  130
Aanvrager / exploitant: Jordy Verlegh en Sara Bossers 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een losstaand bijgebouw    
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 31 mei 2021

Adres: Catharinadreef 2B 
Aanvrager / exploitant:  Loic Smeets en Stephanie Rammeloo   
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het slopen van een bijgebouw, het kappen van bomen en het bouwen van een woning       
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres: Renier Sniederspad  53
Aanvrager / exploitant: Bergen-Beddenoodts
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: functiewijziging van een weekendwoning naar permanente bewoning        
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres: Oudebaan  30 
Aanvrager / exploitant: Anneliese Rubberecht       
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp:  het afbreken van een bijgebouw en het bouwen van een nieuw bijgebouw  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:   31 mei 2021

Adres: Turnhoutsebaan  240 en  242 
Aanvrager / exploitant: Luc Mortelmans 
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het afbreken van de bestaande constructie en het bouwen van een meergezinswoning met 8 woonentiteiten en een handelspand  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  31 mei 2021

Adres: Wijnegemsteenweg  132 en 134
Aanvrager / exploitant: Yasmine Bogaert en Yoshi Mariën
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het wijzigen van ramen in de voorgevel 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres: Damhertenlaan  28
Aanvrager / exploitant: Elsje Borms
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen van 2 wooneenheden
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni  2021

Adres: Schoolstraat  33
Aanvrager / exploitant: Luc Neefs 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het afbreken van de bestaande constructies en het bouwen van een brandweerkazerne en 54 assisentiewoningen met dienstencentrum    
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres: Speelhofdreef  39
Aanvrager / exploitant: Van Heel Louis 
Aanvraag voor: melden van stedenbouwkundige handelingen  
Onderwerp: het melden  van een tijdelijke bronbemaling voor de uitvoering van bouwkundige werken
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  24 mei 2021

Adres: Boterlaarbaan  24
Aanvrager / exploitant: Benjamin Goesaert en Erika Ceuppens
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen  
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning, het aanleggen van een openlucht zwembad met bijkomende verharding  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres: Turnhoutsebaan 132
Aanvrager / exploitant:  Carrefour Begium
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 3 dennen, 8 cipressen en 2 sierkersen
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Beemdenlaan 34
Aanvrager / exploitant: Magdalena Jacobs
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 berk, 12 coniferen, gemengd den en spar
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Renier Sniederspad 7
Aanvrager / exploitant:  Tom Joris
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het vellen van 1 linde   
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  17 mei 2021

Adres: Rodedreef 36
Aanvrager / exploitant: IN2GREEN
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 4 beuken en 1 Am. eik
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Liersebaan  39
Aanvrager / exploitant: Marc Claes namens Ludovicus Somers en Marie-Josée Janssens  
Aanvraag voor:  verkavelen van gronden 
Onderwerp: het verkavelen van 1 lot    
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  17 mei 2021

Adres: Turnhoutsebaan  76 en 78 
Aanvrager / exploitant: Chantal Van Echelpoel, Luc Van Echelpoel en Marie Lauwers 
Aanvraag voor: het verkavelen van gronden  
Onderwerp: het verkavelen van 1 lot  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 17 mei 2021

Adres: Ringdreef  51
Aanvrager / exploitant: Stefan Costermans 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het aanleggen van een openluchtzwembad en aanpassen van de verhardingen 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Patrijzenlaan  14 
Aanvrager / exploitant: Phyllis Kirik en Tom Martens  
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het verbouwen en renoveren van een bestaande ééngezinswoning en het regulariseren van een tuinberging  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 14 juni 2021

Adres: Eekhoornlaan 34
Aanvrager / exploitant:  Goedele Anckaert 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het plaatsen van houten geluidspanelen 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 14 juni 2021

Adres: Kleinhoefsedreef 3
Aanvrager / exploitant:  Zuzana Hamranovà
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 2 eiken en 1 berk  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Caterscapeldreef 6
Aanvrager / exploitant:  Leo Mann
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 2 sparren
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 17 mei 2021

Adres: Akkerstraat 53
Aanvrager / exploitant:  Margy Aerts
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 wilg
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:   17 mei 2021

Adres: Zilverreiger 32
Aanvrager / exploitant: Claire Brabans
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 spar
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  17 mei 2021

Adres: Zandhovensebaan  13
Aanvrager / exploitant:  Eline Hermans    
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning in halfopen bebouwing     
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:   14 juni 2021

Adres: Wijnegemsteenweg  75 en 75 A 
Aanvrager / exploitant: Christian Teunissen   
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het plaatsen van een hoogspanningscabine   
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni  2021

Adres: Eugeen Van de Vellaan 85
Aanvrager / exploitant: Olivier van Der Brempt   
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het regulariseren van verbouwingswerken aan een bestaande ééngezinswoning, het slopen van een bijgebouw en het regulariseren van een bijgebouw   
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 14 juni 2021

Adres: Patrijzenlaan  15
Aanvrager / exploitant: Erwin Joosen  
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Turnhoutsebaan  141
Aanvrager / exploitant: Katrien Neirynck 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het plaatsen van een lamellendak bij een beschermd monument "Brouwerij De Drie Lindekens"   
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Egelvoortstraat  20 
Aanvrager / exploitant: Anja De Ridder   
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het slopen van een bestaande woning met bijgebouw, het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning met bijgebouw en zwembad    
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Oudebaan 118
Aanvrager / exploitant: B&G  Vastgoed BV   
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning met carport en het rooien van bomen    
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Brasschaatsebaan  110
Aanvrager / exploitant: Eric Van Pelt    
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen  
Onderwerp: het aanleggen van een vijver en regularisatie van 2 bijgebouwen       
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres:  Lindenstraat  48
Aanvrager / exploitant: Dominique Droessaert  
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning   
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres:  Gouwberg 42
Aanvrager / exploitant: Dunja Steculorum
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 cipres en 3 lariksen 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  31 mei 2021

Adres: De dreef van Duyvendael 19
Aanvrager / exploitant: Franciscus De Ridder
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het vellen van 2 sparren
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 31 mei 2021

Adres: Gouwberg 17
Aanvrager / exploitant: Pia Janssens
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het vellen van 4 dennen
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 31 mei 2021

Adres: Goudbloemlaan 19b
Aanvrager / exploitant:  Vincent Vennekens
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 Am. eik en 1 ratelpopulier
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  31 mei 2021

Adres: Turnhoutsebaan 40
Aanvrager / exploitant:  Koen Heyninck
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 2 berken
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 31 mei 2021

Adres: August Dierckxlaan 11
Aanvrager / exploitant: Cristophe Thomas 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 berk
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  31 mei 2021

Adres: wegberm Riemstraat 16
Aanvrager / exploitant: gemeente Schilde 
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 2 essen
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum: 31 mei 2021

Adres: Gouwberg tussen 26 en 32
Aanvrager / exploitant: Luc Heytens
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 8 dennen   
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  31 mei 2021

Adres: Morgenrood 32
Aanvrager / exploitant: Johan Van den Rul
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen 
Onderwerp: het vellen van 3 Weymouthdennen 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres: Vraagheideweg 49
Aanvrager / exploitant: Leo Stijnen
Onderwerp: het vellen van 8 sparren
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres: Rijsblokstraat  26
Aanvrager / exploitant:  Ronald Veltmans  
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het isoleren van de voorgevel afgewerkt met een crepi en het regulariseren van een bijgebouw
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Rijsblokstraat  28
Aanvrager / exploitant: Ronald Veltmans  
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het isoleren van de voorgevel afgewerkt met een crepi en het regulariseren van een bijgebouw    
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni  2021

Adres: Waterstraat 101
Aanvrager / exploitant: Liesbet Nys
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 2 sparren en 1 eik  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:   7 juni 2021

Adres: Heidedreef 23
Aanvrager / exploitant: Christian Eberhardt
Aanvraag voor:  stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 3 berken
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:    7 juni 2021

Adres:  wegberm Wijnegemsteenweg 79b
Aanvrager / exploitant: gemeente Schilde
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 beuk
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres:  wegberm De Spildoren
Aanvrager / exploitant: gemeente Schilde
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 2 moerascipressen
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:   7 juni 2021

Adres:  Oudebaan 52
Aanvrager / exploitant: Thierry Clerckx
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 cipres 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres: Speelhofdreef 25
Aanvrager / exploitant: Cecile Vanderschaeve
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 esdoorn
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  7 juni 2021

Adres:  Smisheide 13
Aanvrager / exploitant: Pieter Gysels
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 esdoorn
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:   3 mei 2021

Adres: Lijsterdreef 28
Aanvrager / exploitant:  Christa Haussermann
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 den  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres:  Steynhoefsedreef 2
Aanvrager / exploitant:  Wilfried Van Herck
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 Am. eik 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres:  Oudebaan 50
Aanvrager / exploitant: Kristel Hoedt 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 1 lork  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Seringenlaan 8
Aanvrager / exploitant:  Christophe Bulinckx
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het vellen van 20 dennen, berken en Am. vogelkers
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:   3 mei 2021

Adres: Constant Joossenslei  43
Aanvrager / exploitant:  Ludovicus Laurijssen  
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met afbraak van een bijgebouw  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres:  Vraagheideweg  35A 
Aanvrager / exploitant:  Hugo Meynen en Vanessa Corluy  
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning met overdekt terras  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres:   De Dreef van Hertebos  24
Aanvrager / exploitant:  Tommy Rau 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning in twee halfopen ééngezinswoningen     
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  10 mei 2021

Adres:  De Pont  22
Aanvrager / exploitant:  Gaétan Boulet, Meeuws Sacha en Peeters Natasja
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het renoveren van de Ponthoeve en het bouwen van een eengezinswoning 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  10 mei 2021

Adres: Parklaan  55
Aanvrager / exploitant: Brigitte Van Ostade    
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het regulariseren van een carport, het slopen van een bijgebouw en het bouwen van een nieuw bijgebouw  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  10 mei 2021

Adres: Eugeen Van de Vellaan 2 en Turnhoutsebaan  87
Aanvrager / exploitant: Robin Peeters    
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het aanbrengen van 1 gevelreclamebord en 2 lichtreclames  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  10 mei 2021

Adres: De Nachtegaal  28
Aanvrager / exploitant: Iryna Garkava en Mark Van Bogaert     
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning met een openlucht zwembad      
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  10 mei 2021

Adres: Klein Waterstraat  32
Aanvrager / exploitant:  Ann Van Peteghem        
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het aanleggen van een openlucht zwembad en het aanpassen van de verhardingen  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:   10 mei 2021

Adres: Mastendreef  2
Aanvrager / exploitant:  Johan Asscherickx 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Elzendreef  23
Aanvrager / exploitant:  Vandeweyer Marc
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het aanleggen van een openlucht zwembad en aanpassen van de verhardingen 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Koeputten 14
Aanvrager / exploitant: Michiel Van der Veken 
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het  afbreken van een bestaande garage met schuur en het bouwen van een nieuwe garage 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Grote Beemd  36
Aanvrager / exploitant:  WP INVEST BVBA  
Aanvraag voor: het bouwen van een chalet
Onderwerp: stedenbouwkundige handelingen 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Eksterdreef  6
Aanvrager / exploitant: Pascal Blommaert
Aanvraag voor: het bouwen van een bijgebouw met openlucht zwembad en het aanpassen van de verhardingen
Onderwerp: stedenbouwkundige handelingen
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Tulpenlaan  32
Aanvrager / exploitant: Maxime Verhulst 
Aanvraag voor: stedenbouwkunige handelingen 
Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning, het aanleggen van een openlucht zwembad en aanpassen verhardingen en regulariseren bijgebouw 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Zandhovensebaan zn
Aanvrager / exploitant:  Laurens Adriaenssens
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen  
Onderwerp: het bouwen van een paardenstal
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Wijnegemsteenweg  21
Aanvrager / exploitant:  Elsje Denaegel
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis, het regulariseren van een tuinhuis en het aanleggen van een openlucht zwembad 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Akkerstraat  22
Aanvrager / exploitant:  Anouk Reusens en Michiel Roels
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen   
Onderwerp: het uitbreiden en verbouwen van een bestaande ééngezinswoning 
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Puttenhoflaan  23
Aanvrager / exploitant:  Pieter Van Echelpoel
Aanvraag voor: het verkavelen van gronden    
Onderwerp: het verkavelen in 2 loten  
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  3 mei 2021

Adres: Oudebaan  85B  
Aanvrager / exploitant:  Stéphanie De Winter  
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning met praktrijkruimte en het wijzigen van de vergunde carport   
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  17 mei 2021

Adres: Oelegemsteenweg  71  
Aanvrager / exploitant:  Jean-Jacques Van Kesteren   
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het bouwen van een carport      
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  17 mei 2021

Adres: Klein Waterstraat  59  
Aanvrager / exploitant:  Wim Keyenberg    
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het aanleggen van een openlucht zwembad     
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  17 mei 2021

Adres: Zandhovensebaan  23  
Aanvrager / exploitant:  Sandra Maes    
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het aanleggen van een openlucht zwembad en aanpassen verhardingen      
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  17 mei 2021

Adres: Eikenlei  34  
Aanvrager / exploitant:  Evert Abraham    
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het isoleren van de gevels met 10 cm en afwerken met grijze crepi     
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  17 mei 2021

Adres: Veldlei  28  
Aanvrager / exploitant: Andromedas    
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het verbouwen en renoveren van een bestaande ééngezinswoning en regulariseren van een bijgebouw       
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Zwaneweg  13  
Aanvrager / exploitant: Patrice De Roy      
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het aanbouwen van een veranda op de gelijkvloers       
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Zwaneweg  33  
Aanvrager / exploitant: Louisa Goossens      
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het verbouwen, renoveren van een bestaande woning en het regulariseren van een achterbouw en bijgebouw       
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021

Adres: Patrijzenlaan  16  
Aanvrager / exploitant:  Bert Heeman     
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen      
Onderwerp: het slopen van 2 niet vergunde constructies, het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en functiewijziging van een deel van de woning naar een schoonheidsinstituut      
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Beslissingsdatum:  14 juni 2021