Overmacht door Covid-19

Overmacht door COVID-19 kan ingeroepen worden als vrijstelling bij heffing leegstand (niet bij opname). Deze wordt behandeld volgens dezelfde voorwaarden als de vrijstelling op heffing vermeld in het leegstandsreglement (zie vrijstellingsgronden artikel 11).

Leegstand wordt beoordeeld volgens één of meerdere objectieve indicaties. De meest voorkomende zijn: 

  • Een woning is leegstaand als er al minstens 12 opeenvolgende maanden niemand is ingeschreven bij de dienst bevolking. 
  • Een handelspand of bedrijfsruimte (meer dan 500 m²) is leegstaand als het al minstens 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt voor minstens de helft van de vloeroppervlakte overeenkomstig de functie.
  • Het strijdig gebruik van de vergunde functie. Bijvoorbeeld een vergunde woning die gebruikt wordt als handelspand, kantoor of opslagplaats. Dit vereist een vergunning voor functiewijziging. 
  • Jaarlijks wordt een lijst opgesteld van woningen en gebouwen waar er meer dan 12 maanden geen inschrijving is bij de dienst burgerzaken en/of die niet volgens de vergunde functie gebruikt worden.
  • Er gebeurt een plaatsbezoek waar bijkomende vaststellingen kunnen gemaakt worden (uitpuilende brievenbussen, verwilderde tuin, afgeplakte ramen,...). Hiervan worden foto's genomen vanop het openbaar domein.
  • Tijdens deze jaarlijkse rondgang worden ook woningen en gebouwen die niet op de lijst staan, maar waar wel een vermoeden van leegstand is, opgenomen. Ook bewoond of in gebruik kan een pand op de lijst staan.
  • Daarna worden administratieve aktes opgemaakt en aangetekend verstuurd naar alle zakelijk gerechtigden ter kennisgeving van het vermoeden van leegstand en opname in het leegstandsregister.

Het leegstaande pand wordt opgenomen in het leegstandsregister. Dit heeft deze gevolgen:

  • Elke 12 maanden volgt er een jaarlijks oplopende heffing zolang het gebouw of de woning zonder onderbreking in het leegstandsregister voorkomt. 
  • Er rust op het pand een recht van voorkoop. Dit geeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en in welbepaalde gevallen het sociaal huis de mogelijkheid om jouw woning of gebouw bij verkoop aan te kopen tegen de prijs die je bent overeengekomen met de koper. Deze instanties krijgen dus voorrang op de verkoop.
  • Het sociaal beheersrecht geldt. Dit is bedoeld voor eigenaars die niet bereid zijn hun leegstaande woning op vrijwillige basis opnieuw op de woningmarkt te brengen. Bij uitoefening van het sociaal beheersrecht wordt een woning voor minstens negen jaar in beheer gegeven aan de gemeente, het sociaal huis of een sociale woonorganisatie. Deze instantie zal de woning dan renoveren tot een kwaliteitsvolle woning en verder verhuren op de sociale woningmarkt aan de wettelijk vastgelegde huurprijzen. De termijn van negen jaar kan verlengd worden om de kosten van de werkzaamheden te recupereren.
Meer over het recht van voorkoop Vlaamse Codex Wonen

Op het moment dat je de administratieve akte van leegstand ontvangt, heb je 30 kalenderdagen tijd om een gemotiveerd bezwaar tegen de opname in te dienen. Dit kan ook per mail naar leegstand@schilde.be.

Als de opname gegrond is, kun je in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij verbouwingen of een nieuwe eigenaar) een vrijstelling van belasting aanvragen.

Als de opname gegrond is, maar je neemt de woning of het gebouw na verloop van tijd terug in gebruik volgens de vergunde functie, dan kun je vragen om het te schrappen uit de leegstandsinventaris.

Reglement inzake registratie en belasting op leegstand van gebouwen en woningen 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Aanvraagformulier vrijstelling leegstand