1. De waarschuwingsprocedure

Vanaf 1 januari 2021 kan de gemeente bij de melding van problemen en gebreken in een woning kiezen voor de waarschuwingsprocedure in plaats van onmiddellijk over te gaan tot de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. Bij de waarschuwingsprocedure zal de gemeente een bemiddelende rol opnemen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel van de gebreken in de woning te komen. De keuze voor deze procedure is afhankelijk van de kans op succes (bijvoorbeeld als de gebreken snel te herstellen zijn). 

Meer lezen

2. Procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. De beslissing hierover wordt genomen door de burgemeester op basis van de controle en het advies van Wonen Vlaanderen. 

De volledige procedure kun je hier nalezen

3. Uitzonderingsprocedure

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg. In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden.

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico's.

Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen in de Vlaamse inventaris. Het is de bedoeling dat de woning zo snel mogelijk opnieuw in orde wordt gebracht om sancties te vermijden. 

Gevolgen voor de bewoner van een ongeschikte en/of onbewoonbare woning:

  • Wanneer de woning niet verder bewoond mag worden, zal de gemeente je mee op weg helpen naar een nieuwe woonst.
  • Bij acuut gevaar zal er gekeken worden naar een tijdelijke crisisopvang.

Gevolgen voor de eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning:

  • Het is de bedoeling dat je jouw woning zo snel mogelijk opnieuw in orde brengt.
  • Staat de woning na een jaar nog steeds op de inventaris, dan zul je als eigenaar een heffing moeten betalen (tenzij de inventarisbeheerder je een vrijstelling of schorsing heeft toegekend).
Brochure - Wat als je woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard? Vlaamse belastingdienst - Heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen