Woningkwaliteit en conformiteitsattest

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. We bewaken de kwaliteit van woningen om het recht op een goede, veilige en gezonde woning te bevorderen.

Leegstand

Wat is leegstand? Hoe gebeurt een vaststelling van leegstand? Wat zijn de gevolgen van leegstand? Wat kun je eraan doen? 

Ongeschikte en/of onbewoonbare woningen

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Verwaarlozing

Woningen of gebouwen met gebreken of verval aan de buitenmuren, het voegwerk,  de dakbedekking of de ramen hebben een negatieve invloed op de buurt. Er wordt dan ook opgetreden tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen.