Erkende jeugdverenigingen die een werking ontwikkelen ten bate van de inwoners van de gemeente Schilde kunnen aanspraak maken op jeugdsubsidies. De subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

 1. Werkingssubsidies:
  • subsidie voor jeugdbewegingen
  • subsidie voor jeugdhuizen
  • subsidie voor jongerenverenigingen.
 2. Vormingssubsidies:
  • subsidie voor interne vorming
  • subsidie voor kadervorming.
 3. Subsidie voor jeugdvakantie.
 4. Subsidie voor kampvervoer.
 5. Subsidie voor infrastructuur.
 6. Subsidie voor milieu-acties.

Elk jaar worden het subsidiereglement en de aanvraagformulieren opgestuurd naar alle erkende jeugdverenigingen. Vul de formulieren zo volledig mogelijk in en breng ze binnen in 't Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde. 

Aanvraagformulier werkingssubsidies

Aanvraagformulier subsidie jeugdvakantie

Aanvraagformulier subsidie kampvervoer

Aanvraagformulier subsidie infrastructuur

Aanvraagformulier subsidie interne vorming

Aanvraagformulier subsidies milieu-acties

Aanvraagformulier subsidies veiligheid jeugdfuiven

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Subsidiereglement jeugdverenigingen en jongeren

Datum goedkeuring (laatste aanpassing): 17 oktober 2022
Publicatiedatum: 25 oktober 2022
Geldig vanaf: 1 november 2022