​​​​​​Het subsidiereglement probeert via een doelgericht subsidiebeleid bij te dragen tot de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen van Schilde. Het subsidiebedrag wordt bepaald door de beoordeling van de kwaliteitsvolle, permanente en inhoudelijke sportwerking en van de structuur en omkadering van de sportvereniging op het vlak van de verschillende doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal criteria per doelstelling waaraan de sportvereniging moet voldoen. Meer informatie vind je in het reglement onderaan. 

Elk jaar in juni wordt het subsidiereglement en het aanvraagformulier naar alle erkende sportverenigingen opgestuurd. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en breng het binnen in 't Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde.

Aanvraagformulier - werkingssubsidies sportverenigingen

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Reglement werkingssubsidie sportverenigingen

Datum goedkeuring: 20 juni 2016
Publicatiedatum: 20 juni 2016
Geldig vanaf: 1 juli 2016