Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geĆÆdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, een adres of een rijksregisternummer. In een protocol vind je informatie over welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel dit gebeurt, de genomen veiligheidsmaatregelen, enz.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar gemeente Schilde

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Fluvius cvba naar gemeente Schilde