Reglementen en verordeningen

Een overzicht van de reglementen en verordeningen die de gemeente Schilde heeft afgekondigd.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Hier vind je een lijst van de lopende openbare onderzoeken. Je kunt via het omgevingsloket bezwaar indienen. 

Lijst van beslissingen en aktenames

Hier vind je een overzicht van de afgeleverde omgevingsvergunningen in onze gemeente.

Bekendmakingen

Hier vind je een overzicht van de bekendmakingen in onze gemeente.

Overzicht lopende inspraakprocedures Antwerpen

Overzicht lopende inspraakprocedures Vlaanderen (omgeving)