Reglementen en verordeningen

Een overzicht van de reglementen en verordeningen die de gemeente Schilde heeft afgekondigd.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Hier vind je een lijst van de lopende openbare onderzoeken in Schilde. Je kunt via het omgevingsloket bezwaar indienen. 

Lijst van beslissingen en aktenames

Hier vind je een overzicht van de afgeleverde omgevingsvergunningen in onze gemeente.

Bekendmakingen

Hier vind je een overzicht van de bekendmakingen in onze gemeente.

Openbare onderzoeken en inspraakprocedures hogere overheden

Met relevantie voor inwoners van Schilde.