• Bij omgevallen bomen op openbaar domein neem je contact op met gemeente Schilde. 
  • Bij omgevallen bomen op privédomein neem je contact op met je verzekeringsmaatschappij. De bomen die na de storm plat liggen of in de kruinen van andere bomen hangen mogen zonder verdere formele procedure opgeruimd worden. Neem wel voldoende foto’s om je dossier te staven en mail het dezelfde dag nog naar milieu@schilde.be.
  • Je staat als eigenaar zelf in voor het opruimen en het afvoeren of verwerken van het hout.

Het opruimen van stormschade is niet zonder risico en dient dikwijls in moeilijke omstandigheden uitgevoerd te worden. Contacteer daarom een specialist om de stormschade van je boom of deze van je buren veilig op te ruimen.

Als je boom schade heeft opgelopen na de storm, dan vraag je een kapvergunning aan.

Schade in tuinsituatie Schade in bossituatie

Laat je bomen jaarlijks nakijken door een erkende European Tree Worker.