Reserveren

Je neemt telefonisch contact op met dienst burgerlijke stand om een datum en uur te reserveren voor het huwelijk. 

Aangeven

Jullie moeten beiden persoonlijk - of per volmacht - aangifte doen. Dit kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Je maakt hiervoor telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken.

 • jullie identiteitsbewijzen
 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk.

Ben je niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en/of ben je niet geboren in België? Dan is het mogelijk dat je volgende documenten ook moet meebrengen:

 • een geboorteakte
 • een bewijs van ongehuwde staat
 • een echtscheidingsakte (indien je echtgescheiden bent)
 • een overlijdensakte (indien je weduw(e)(naar) bent)
 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van woonst
 • een bewijs van wetgeving.

Alle buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige apostille/legalisatie. Een beëdigd vertaler moet de stukken ook vertalen naar het Nederlands. 

Neem tijdig contact op met de dienst burgerlijke stand. Samen bekijken we welke documenten voor jou nodig zijn. 

Het huwelijksboekje kost 20 euro.

Misschien ook relevant?

Attest van verblijf voor huwelijk

Huwelijksakte

Buitenlandse huwelijksakte registreren