Lokaal Energie- en Klimaatpact

Persbericht van 22 april 2024

Op de gemeenteraad van 22 april presenteert lokaal bestuur Schilde een rapport over de stappen die zijn gezet om van Schilde tegen 2030 tot een klimaatvriendelijke gemeente te maken. Deze rapportage gebeurt in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) van de Vlaamse overheid dat werkt rond vier pijlers:

 1. Vergroening
 2. Renovatie en hernieuwbare energie
 3. Koolstofvrije (deel)mobiliteit
 4. Droogteproblematiek
Olivier Verhulst
De klimaatuitdaging is enorm, dus we moeten ambitieus zijn in onze antwoorden. Deze legislatuur voerden we al vele concrete acties uit. Dankzij ons unieke natuurplan, verminderen we de CO2-uitstoot van Schilde de komende jaren aanzienlijk. Dat is iets waar we samen met onze inwoners trots op kunnen zijn.
Olivier Verhulst
Schepen van milieu

Op de goede weg met concrete realisaties

Vergroening:

 • De aanplant van zoveel mogelijk bomen. Sinds 2021 plantte lokaal bestuur Schilde 3.347 bomen, waarvan 2.910 exemplaren in de twee gloednieuwe bossen. Het eerste nieuwe bos kwam er aan De Rozenhoek. Het tweede bos 'Steenovens' verscheen aan de Sint Jobsteenweg. Er wordt blijvend verder gezocht naar geschikte locaties voor de aanplant van extra bomen.
 • Het aanpassen van het maaibeleid van de bermen en plantsoenen, in combinatie met de aanplant van bloembollen.
 • De aanleg van een natuurbegraafplek op het kerkhof van Schilde in 2023.
 • Het stimuleren van inwoners om hun tuinen klimaatbestendig en ecologisch in te richten via acties en campagnes zoals de Behaag natuurlijk-actie, de Bye Bye gazon-actie, de Tuinrangers, Natuurbuur en de Voorjaarsplantactie

Renovatie en hernieuwbare energie:

 • Het stimuleren van het duurzaam renoveren van woningen en bedrijfsgebouwen door middel van aanvullende gemeentelijke premies.  Sinds 2021 keerde lokaal bestuur Schilde 1.568 renovatiepremies uit aan inwoners, goed voor in totaal 597.039,63 euro.
 • Het plaatsen van zonnepanelen in samenwerking met burgercoöperatie Zonnewind. Zonnewind legde al zonnepanelen op het dak van Gemeentelijke basisschool De Wingerd. Momenteel loopt er een studie voor de installatie van zonnepanelen op de nieuwe Chirolokalen en op het Hof van Picardiën.
 • De installatie van 273 zonnepanelen op het dak van Werf 44 in februari 2023. In de zomer  van dit jaar komen er nog eens 217 zonnepanelen bij op de voertuigenloods van de Dienst der Werken aan de Rozenhoek .

Koolstofvrije (deel)mobiliteit:

 • De start van een tweejarig traject met Autodelen.net voor het bevorderen van deelmobiliteit.
 • De aankoop van  vier elektrische wagens voor de gemeentelijke diensten. Er zijn nog twee elektrische voertuigen in bestelling. 
 • Het plaatsen van voldoende elektrische laadpalen met het oog op het groeiende aantal elektrische auto's. In 2023 kwamen er niet minder dan 14 laadpalen bij. Het hoogste aantal tot nu toe. Dit jaar worden er nog eens 8 bijgeplaatst. Samen met de 7 bestaande laadpalen komt het totaal zo op 29.

Droogteproblematiek:

 • De aanleg van een waterbufferbekken aan de Liersebaan.  Het plein in deze straat wordt heraangelegd tot een groene ontmoetingsplek met wadi. Het vangt zo bij periodes met veel regenval het water op en laat het traag infiltreren in de omgeving. Het bufferbekken komt er met middelen uit het gemeentelijk onthardingsfonds.
 • De promotie van regenwatertonnen. Inwoners kunnen aan een voordelige prijs een regenwaterton aanschaffen. 
 • Het stimuleren van de aanleg van groendaken en het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening via gemeentelijke premies.
Schilde Schittert
Deze realisaties dragen bij aan verschillende prioritaire acties uit het thema ‘Groene gemeente en duurzaamheid' van het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: