Postnummer  2970
Oppervlakte 35,98 km²  
Aantal inwoners 20.031 (cijfer 2021)
Bevolkingsdichtheid 546 inwoners/km²
Provincie Antwerpen
Gewestwegen 10 km
Gemeentewegen 160 km
Personenbelasting  5 %
Opcentiemen op onroerende voorheffing 551
Administratief arrondissement Antwerpen
Administratief kanton (kieskanton) Zandhoven
Bestuurlijk arrondissement Antwerpen
Gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Gerechtelijk kanton (vredegerecht) Brasschaat, Hemelakkers 65-67, 2930 Brasschaat, 03 651 67 25
Grensgemeenten Wijnegem, Schoten, Brecht, Zoersel, Ranst, Wommelgem