Samenstelling

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 25 leden.

Vergaderdata, agenda en verslagen

Op welke data vergadert het bestuur? Waar vind je de agenda en verslagen?

Huishoudelijk reglement en deontologie

Welke rechten en plichten hebben de raadsleden, hoe worden de raden georganiseerd en aan welke gedragscode moeten ze zich houden?

Vragen voor het bestuur

Stel je vraag aan het bestuur!