•  Je legt een intensief of extensief groendak aan.
  • Intensief groendak = een groendak met planten, grassen, struiken en/of bomen.
  • Extensief groendak = een groendak met lage begroeiing zoals vetplanten, mossen en kruiden.
 • Het groendak is aangelegd door een particulier.
 1. Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier op deze pagina.
 2. Je aanvraag wordt onderzocht en ter goedkeuring geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. 
 3. Bij een gunstige beslissing worden de premies uitbetaald.
 4. Gemeente Schilde kan ter plaatse een controle uitvoeren binnen de zes maanden na het plaatsen van het groendak, voordat er tot een betaling wordt overgegaan.
  • Kreeg je een negatieve beoordeling? Dan kun je nog de nodige aanpassingen doen en vraag je binnen de twee maanden een volgende controle aan.
  • Na drie negatieve beoordelingen volgt een definitieve negatieve beoordeling.

Het bedrag van de premie bedraagt maximum 31 euro per m² groendak. Het maximale bedrag voor de subsidie per aanvraag bedraagt 500 euro.

Alle informatie vind je ook terug in het subsidiereglement - klimaatpremies.

Subsidiereglement_klimaatpremies

Datum goedkeuring: 17 april 2023
Publicatiedatum: 19 april 2023
Geldig tot: 31 augustus 2023

Subsidiereglement_klimaatpremies

Datum goedkeuring: 22 augustus 2023
Publicatiedatum: 24 augustus 2023
Geldig vanaf: 1 september 2023