•  Je plaatst een hemelwaterput aan een woning waarvan de eerste bouwvergunning dateert van voor 7 september 1999. 
  • Je plaatst een infiltratievoorziening aan een woning waarvan de eerste bouwvergunning dateert van voor 1 februari 2005.
  • De premie voor de hemelwaterput/infiltratievoorziening is enkel van toepassing wanneer de aanleg van de installatie niet verplicht wordt door bestaande wettelijke, reglementaire bepalingen of niet opgelegd is in de bouwvergunning. 
  1. Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier op deze pagina. Dit kan enkel na uitvoering van de werken en ten laatste één jaar na de factuurdatum. 
  2. Je aanvraag wordt onderzocht en ter goedkeuring geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. 
  3. Bij een gunstige beslissing worden de premies uitbetaald.
  4. Gemeente Schilde kan te allen tijde (binnen de 10 jaar) na het plaatsen van de installatie, ter plaatse een controle uitvoeren.
    • Kreeg je een negatieve beoordeling? Dan zal de premie niet uitgekeerd worden. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht.
    • Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement of eventueel de stedenbouwkundige vergunning niet werden nageleefd, wordt de premie niet uitbetaald of indien reeds gebeurd teruggevorderd. 

Het bedrag van de premie voor de hemelwaterput en infiltratievoorziening bedraagt maximum 500 euro. Indien de kosten inclusief btw minder dan 500 euro bedragen, wordt het bedrag van de premie verminderd tot de werkelijke kostprijs.

Alle informatie vind je ook terug in het subsidiereglement - klimaatpremies.

Subsidiereglement_klimaatpremies

Datum goedkeuring: 17 april 2023
Publicatiedatum: 19 april 2023
Geldig tot: 31 augustus 2023

Subsidiereglement_klimaatpremies

Datum goedkeuring: 22 augustus 2023
Publicatiedatum: 24 augustus 2023
Geldig vanaf: 1 september 2023