Geschiedenis 's-Gravenwezel

Van Wesele tot ’s-Gravenwezel

De oorspronkelijke naam van onze deelgemeente was 'Wesele, wat bos bij de beemden' betekende. Pas in de loop van de 14e eeuw ging men meer en meer spreken van ‘s-Gravenwezel (mét streepje) omdat twee heren, graaf Janne en graaf Woutere, hier resideerden.
 

Invloed van hertogen en zakenlieden

Net zoals in Schilde waren het oorspronkelijk dames en heren uit de hertogelijke omgeving die in ‘s-Gravenwezel de scepter zwaaiden. Hun invloed verdween en stilaan kwam de gemeente in handen van Antwerpse zakenlieden die tot de adelstand waren opgeklommen. Zij hielden zich niet enkel op in het groot kasteel. De verschillende 'maisons de plaisance' (Catershof, Lindenhof, Pullhof, Vinkenhof, enz.) getuigen nog steeds hoe vele prominenten door ‘s-Gravenwezel werden aangetrokken.

Bij het begin van de 19e eeuw raakte ‘s-Gravenwezel in de ban van de familie Gillès (later Gillès de Pélichy) die tot 1929 burgemeesters leverde en de geschiedenis van de gemeente een eigen kleur gaf.

In de jaren ‘50 gebeurde in ‘s-Gravenwezel ook wat in Schilde aan de gang was: grote delen adellijk bezit werden verkocht en verkaveld.
 

Christelijke invloed

De parochie ‘s-Gravenwezel kreeg gestalte dankzij het werk van broeders uit de abdij van Ename aan de Schelde. In 1318 verkocht deze instelling haar goed aan het St.-Michielsklooster in Antwerpen. Vanaf dan zouden paters Norbertijnen hun invloed in de parochie doen voelen. Pas met de Franse Revolutie kwam hieraan een einde.

In 1850 ontstond de Congregatie van de Christelijke Scholen van het Heilig Hart van Maria, een nieuwe orde. Het 'Pensionaat van ‘s-Gravenwezel' kende grote uitstraling en trok jonge meisjes van overal uit de Kempen aan. Vandaag is de school geëvolueerd tot een modern instituut.
 

‘s-Gravenwezel: welstellend en groen

Ook ‘s-Gravenwezel onderging de laatste decennia een grondige gedaanteverwisseling en behoort tot de meest welstellende gemeentes in Vlaanderen. Gelukkig bleef er behoorlijk wat groen bewaard en zijn er prachtige hoekjes te bewonderen. De sfeer van weleer kunt u gaan opsnuiven in het heemkundig museum De Drie Rozen, waar honderden voorwerpen van eigen bodem worden tentoongesteld.